ASSA ABLOY Entrance Systems – Albany RR300 Rapid Roll

En port som öppnas och stängs i maxfart behöver såklart en snygg film som förklarar hur det hänger ihop. Vi valde att förklara det i slowmotion samt fokusera på detaljerna.

Odd One Out tog hand om framtagandet av koncept och idé samt hade ansvaret för all grafisk produktion och trycksaker och kampanjutrullning på 18 marknader.

Kategori:FilmÖvrigtWebb
URL:Albany RR3000
Film av:Upper First
Kod av:040

Dela