Cleantech Inn Sweden – Webb

Cleantech Inn Sweden erbjuder stöd och rådgivning för uppstartsföretag inom Cleantech. De underlättar nätverkandet mellan sina medlemmar och sina industripartners för att få gröna affärsidéer att lyfta.
Vi har under lång tid samarbetat med Cleantech Inn Sweden (Tidigare kallad SCTI – Sweden Clean Tech Incubators) och har i denna den senaste versionen producerat ny logotyp och webbplats (WordPress) åt dem.

Kategori:Webb
URL:Cleantech Inn
Wordpress av:040

Dela