Crawford DE6090TL Truck Lock

Den nya Crawford Truck Lock DE6090TL från ASSA ABLOY Entrance Systems är en revolution i trygg och säker dockning av lastbil mot lastkaj. Crawford Truck Lock är tillgänglig för den skandinaviska marknaden och den håller fordonet ordentligt ansluten till lasthuset under lastning och lossning. Detta preventerar olyckor och skador.
Odd One Out har tagit fram marknadsföringsmaterial samt idé, koncept, storyboard och projektledning för instruktionsfilm.

Kategori:FilmPrint
På uppdrag av:AAES
Film av:Samumba

Dela