Fojab Arkitekter – Webb

Vi har arbetat med Fojab Arkitekter och deras webbplats sen 2007 och detta är den tredje generationen vi har byggt åt dem. I dessa projekt tar vi hand om projektledning, strategi, struktur och design. Databasen som skapades 2007 har vidareutvecklats under åren och vi har nu nått fram till en nivå där vi kan använda webbplatsens data på ett, för besökaren och oss, förmånligt vis. Detta möjliggör sortering och filtrering på de många variabler som varje projekt från Fojab innehåller.

Kategori:Webb
Besök sidan:Fojab.se
Webb / Kod:040

Dela