Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne presenterar enkla fakta om transporter.

Klimatsamverkan Skåne bildades våren 2010 och är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne.
Ledorden är samsyn, samverkan och samordning — utan ny byråkrati.
Klimatsamverkan Skåne ska verka för att:

  • Minska klimatpåverkan (hur vi människor genom våra utsläpp påverkar klimatet).
  • Anpassa samhället till kommande klimatförändringar (hur klimatet kommer att påverka oss).
  • Skapa ett hållbart samhälle i samverkan med medborgare, organisationer och företag
Kategori:Webb

Dela