Materials Business Center – The Movie

Visionen för Materials Business Center är att bli ett globalt epicentrum för nya produkter och affärsmöjligheter baserade på materialteknologi och innovationer i södra Sverige. Vi har hjälpt Innovation Skåne AB att visualisera och animera denna vision.

Kategori:FilmÖvrigt
URL:Materials Business Center
Film producerad av:Upper First

Dela