Spårvagnar i Skåne

Spårvagnar i Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborg stad. Målet är en realisering av spårväg i de tre städerna. Bra kommunikationer för människor närmare varandra. Mycket är gemensamt i de tre städernas projekt och resurserna används därför effektivare i samverkan, när det gäller till exempel planering, investering och genomförande.

Samarbetet leds idag av Region Skåne, avdelningen för regional utveckling. Projektet styrs av en politisk samordningsgrupp med representanter från de fyra parterna.

Vi har producerat all grafisk form, logotyp och webbplats åt projektet och ser fram emot att åka lite spårvagn i framtiden.

Kategori:Webb
URL:Spårvagnar i Skåne
Kod av:040

Dela